Jan Amos Komenský

Dátum úmrtia: 24. 6. 2021
Národnosť: Češi
Povolanie: spisovateľ, jazykovedec, presbyter, teológ, pedagóg, filozof, vedec, učiteľ a vychovávateľ

O autorovi

Jan Amos Komenský bol jedným z najväčších českých mysliteľov, spisovateľov a filozofov. Počas svojho života sa venoval predovšetkým odboru pedagogiky. Zaoberal sa teóriou výchovy, didaktiky, spisoval učebnice. Ukotvil súvislú pedagogickú sústavu v českých krajinách a je považovaný za zakladateľa modernej pedagogiky. Často je nazývaný ako „Učiteľ národov“.

Po štúdiách pôsobil ako kňaz a kazateľ, neskôr bol zvolený ako biskup Jednoty bratskej.

V jeho pedagogických názoroch sa objavuje predovšetkým význam výchovy a právo každého dieťaťa na výchovu. Kládol dôraz na disciplínu, zdôrazňoval celoživotné vzdelávanie. Rozdelil školskú organizáciu a navrhol niekoľko zásad výučby.

Jeho diela písal latinsky, nemecky aj po česky a venoval sa mnohých odborom: filozofii, teológii, lingivistike, pedagogike, didaktike. Písal tiež texty duchovných piesní.

Diela

Nezaradené

  • Labyrint světa a ráj srdce (1631)
  • Poklad jazyka českého
  • Orbis Pictus
  • Didactica Magna
  • Informatorium školy mateřské
  • Dvěře jazyků otevřené
  • Schola Pansophica (1650)

Citáty

"Naši učitelia nemôžu byť podobní stĺpom pri ceste, ktoré len ukazujú, kam ísť, ale samy nejdú."

"Keby hlupákov nebolo, kde by sa brala múdrosť?"

"Ak sa človek má stať človekom, musí sa vzdelať."

"Peniaze ľahšie odchádzajú než prichádzajú."

"Šťastný je človek, ktorého varuje cudzia chyba,"