Ján Botto

Národnosť: slovenská
Povolanie: básnik, autor balád a povestí

O autorovi

Ján Botto patrí k romantickým básnikom. Čerpal z ľudovej poézie, jej námetov, obraznosti a symboliky. Obraz súčasného Slovenska premietal do alegorického sveta povestí, svojím rozprávkovým námetom dával vlastenecký podtext.

Vyslovoval sa aj k aktuálnym dobovým otázkam, zaujímal k nim postoj a spoločensky sa angažoval. Písal vlastenecké a príležitostné básne, v ktorých reagoval na dôležité udalosti v národnom živote.

Do časopisov za čias štúdií v Levoči prispieval pod pseudonymom Janko Maginhradský (J. M-ski). Tento pseudonym si vybral podľa vrchu nad jeho rodiskom. Bol reprezentatívnym členom Jednoty a býva označovaný ako ten ako najplodnejší a najnadanejší.

Najväčší úspech dosiahol básňou Smrť Jánošíkova, komponovanou metódou kontrastu. Cez postavu ľudového hrdinu sa vyslovoval o dobových problémoch a situácii v národnom živote, pričom aktualizoval ľudové tradície.

Diela

Nezaradené

  • Dva hroby
  • Žltá ľalia
  • Ctibor
  • Margita a Besná
  • Lucijný stolček
  • Smrť Jánošíkova (1862)
  • Spevy Jána Bottu (1880)