Ján Hollý

Národnosť: slovenská
Povolanie: katolícky farár, spisovateľ, prekladateľ

O autorovi

Predstaviteľ klasicizmu, najdlhšie pôsobil v Maduniciach, kde mal výborné podmienky na písanie. V roku 1843 však vypukol požiar a on utrpel ťažké popáleniny a trvalé poškodenie zraku. Odišiel do penzie a presťahoval sa k svojmu spolužiakovi na Dobrú Vodu, kde ho v júli 1843 navštívili Štúr, Hurban a Hodža so žiadosťou o odobrenie spisovného jazyka.

Diela

Poézia

  • Svatopluk (1833) - hrdinský epos v 12 spevoch
  • Cyrillo-Methodiada (1835)
  • Sláv (1839)
  • Selanky (1835, 1836, 1840) - 21 menších básní
  • Plač Matki Slávi nad odroďilími sinami - žalospevy