Ján Kalinčiak

Národnosť: slovenská
Povolanie: básnik, prozaik, literárny kritik, redaktor, učiteľ filozofie, riaditeľ gymnázia

O autorovi

Pochádzal z bohatej rodiny v Hornom Záturčí. Bol redaktorom mesačníka Orol a je pochovaný na Národnom cintoríne v Martine.

Svojou tvorbou sa zaraďuje k romantickým slovenským autorom, najväčší vplyv na jeho osobný aj literárny vývoj malo stretnutie so štúrovcami a priateľstvo so samotným Ľudovítom Štúrom.

Zapisoval slovenské rozprávky a prekladal. Spočiatku tvoril v češtine, no už v roku 1843 mu vyšla prvá báseň v slovenčine, čím sa zaradil medzi prvých autorov, ktorí písali v tomto jazyku.

Hlavnú časť jeho diela však tvorí prozaická tvorba, ktorá je najrozsiahlejšou a zároveň najvýznamnejšou časťou slovenskej romantickej prózy.

Diela

Poézia

  • V lúčivom zasadnutí 17. júna 1843 (1843)
  • Velebnému otcovi Slovákov Jánovi Hollému na deň jeho mena 1843 24. júna (1843)

Próza

  • Bratova ruka (1845/1846) - najkrvavejšia próza slovenského romantizmu
  • Milkov hrob (1845/1846)
  • Púť lásky (1845/1846)
  • Reštavrácia (1860) - humorno-parodický román