Ján Kollár

Národnosť: slovenská
Povolanie: básnik, politik, evanjelický kňaz, jazykovedec, profesor slovanskej archeológie

O autorovi

Ján Kollár je považovaný za ideológa slovenského a predstaviteľa slovenského i českého národného obrodenia. Patril k zásadným osobnostiam hlásiacim sa k programu panslavizmu. Študoval v Kremnici, Banskej Bytrici a nemeckej Jene.

Písal aj pod pseudonymom Čechobratr Protištúrsky.

Jeho život a tvorbu ovplyvnili tieto skutočnosti:

  • v Nemecku bol svedkom osláv 300. výročia Lutherovej reformácie
  • navštevoval prednášky z dejín Nemecka v súvislosti s dejinami Slovanov
  • zamiloval sa do Nemky Frideriky Wilhelmíny Schmidtovej a matka jej bránila vvo vydaji, lebo Uhorsko považovala za barbarské

Vypracoval teoretickú koncepciu o slovanskej vzájomnosti.

Jeho najvýznamnejším dielom je Slávy dcera, elégia (žalospev) nad slovanskou minulosťou. Táto básnická skladba obsahuje Předzpěv a 5 spevov:

I. Sála

II. Labe, Rén, Vltava,

III. Dunaj

IV. Léthé

V. Acheron

Najpôsobivejší je Předzpěv, ktorý je napísaný časomerným veršovým systémom.

 

Diela

Poézia

  • Básne Jána Kollára (1821)
  • Slávy dcera (1824)