Jane Austenová

Národnosť: Angličania
Povolanie: spisovateľka, poviedkarka a románopiskyňa

O autorovi

Jane Austenová bola anglická spisovateľka, ktorá sa narodila v meste Steventon v grófstve Hampshire.

Pochádzala z veľkej rodiny, dostalo sa jej kvalitného vzdelania. Viedla bežný život svojej spoločenskej vrstvy – navštevovala plesy, priateľov alebo cestovala do Londýna. Bohužiaľ nemala šťastie v láske a nikdy sa nevydala.

Jej diela vychádzali najskôr anonymne. Až po jej smrti bolo verejne priznané jej autorstvo. Je predstaviteľkou tzv. rodinného románu. V ich dielach sa často objavuje život vidieckych ľudí vyšších vrstiev a hlavnými postavami sú múdre a morálne silné ženy. Austenová je obdivovaná za jej detailný popis postáv. Veľmi ju uznával napr. Walter Scott. Jej romány obsahujú prvky realizmu aj idealizmu. Najznámejším a najobľúbenejším dielom je Pýcha a predsudok.

Diela

Nezaradené

  • Rozum a cit (1795-1799)
  • Pýcha a predsudok (1796-1797)
  • Mansfieldske panstvo (1814)
  • Emma (1815)
  • Anna Elliotová (1818)

Citáty

„Žiadny šarm alebo pôvab sa nevyrovná nežnosti srdca.“

„Fantázia ženy je veľmi rýchla; v okamihu preskočí od obdivu k láske, od lásky k manželstvu.“

„Manželstvo vždy bolo jej cieľom. Bolo to jediné počestné zabezpečenie malého majetočku pre vzdelané ženy a hoci nie je isté, či prinesie šťastie, musí to byť ich najpríjemnejšia záchrana pred núdzou.“