Janko Jesenský

Národnosť: slovenská
Povolanie: básnik, prozaik, právnik, prekladateľ, publicista

O autorovi

Je významným predstaviteľom slovenskej modernej literatúry a zároveň jedným z jej prvých tvorcov. Jeho diela majú humorný až satirický charakter. Vyštudoval právo, v Bánovciach nad Bebravou si od roku 1905 budoval vlastnú advokátsku kariéru.

V roku 1914 narukoval k trenčianskemu pluku, bol obvinený z vlastizrady, odvelený na ruský front, kde sa dostal do zajatia a po čase sa tam zapojil do československého odboja.

Po vojne sa na Slovensku aktívne venoval politickému, spoločenskému a kultúrnemu životu. Bol predstaviteľom čechoslovakizmu.

V roku 1939 sa utiahol do súkromia, no podporoval protifašistické hnutie.

V novembri 1945 bol ako prvý Slovák menovaný za Národného umelca. O mesiac nato umrel a je pochovaný na Národnom cintoríne v Martine.

Diela

Poézia

  • Verše J. Jesenského (1905)
  • Proti noci (1945)
  • Na zlobu dňa (1945)

Próza

  • Malomestské rozprávky (1913) - zbierka krátkych próz
  • Demokrati (1934, 1938) - román