Jonáš Záborský

Národnosť: slovenská
Povolanie: spisovateľ, dramatik, historik, novinár, kňaz, teológ

O autorovi

Pochádzal zo slovenskej zemianskej rodiny. Dostal sa do spolu s Ľudovítom Štúrom a odmietal jeho slovenčinu i národný program. Bol väznený za prechovávanie Žiadostí slovenského národa, vyučoval gréčtinu v Košiciach a pôsobil tiež ako redaktor vládnych Slovenských novín vo Viedni. Dostal sa do konfliktu s Bachovou cenzúrou. Nakoniec novú slovenčinu prijal a venoval sa literárnej tvorbe.

Tvoril klasicistické básnícké skladby, satirické prózy, didaktické humoresky, historické poviedky i mnohé drámy.

Jonáš Záborský sa tiež vyznačuje neobyčajným množstvom pseudonymov:

Rečislaw Záborský, N. Magurský; Vojan Josifovič; Filip z Konôp; Parabola; Drotár Fedor; Dr. Fedor, odpovedný redaktor r r; Páter Chrysolog; Brindza Jánoš; Jano Metla, hrebeňanský majster; Dixi; Füldenstein; Vilibald Graf von Habenichts Titularkaiser von Babylon und expectativer König der Republik Pohlen; Schuthaagh; Balahura a ďalšie.

 

Diela

Poézia

  • Žehry (1851) - zbierka v staroslovienčine

Dráma

  • Arpádovci (1864) - historická smutnohra
  • Najdúch (1866) - veselohra

Próza

  • Dva dni v Chujave (1873) - satirická poviedka

Nezaradené