Jozef Miloslav Hurban

Dátum narodenia: 25. 11. 2021
Národnosť: slovenská
Povolanie: prvý predseda Slovenskej národnej rady, spisovateľ, novinár, politik, evanjelický kňaz

O autorovi

Hurban bol pôvodne stúpencom Jána Kollára, neskôr Ľudovíta Štúra. Bol kultúrnym organizátorom slovenského národného hnutia a vedúcou osobnosťou slovenského povstania 1848-49. Bol na čele slovenského literárneho a verejného života takmer 50 rokov. Nekompromisne bojoval za národné práva Slovákov, bol nepriateľom maďarského útlaku a feudalizmu a priekopníkom slovanskej vzájomnosti.

Bol spoluzakladateľom spolku Tatrín, Matice slovenskej a tiež prvého úverového družstva v Európe. Založil literárny a vedecký časopis Slovenské pohľady, v roku 1848 formuloval Žiadosti slovenského národa.

Na Hurbanovej fare sa v roku 1843 konala schôdzka so Štúrom a Hodžom, na ktorej sa rozhodli prijať novú spisovnú slovenčinu.

Mal 9 detí, jedno z nich je Svetozár Hurban Vajanský.

 

 

Diela

Próza

  • Cesta Slováka ku bratrům slovanským na Moravě a v Čechách (1841) - cestopisná reportáž
  • Olejkár (1846) - historická povesť
  • Od Silvestra do Troch kráľov (1847) -satirická novela

Ostatné

  • Slovensko a jeho život literárny - prehľad dejín slovenskej literatúry