Juraj Fándly

Dátum narodenia: 21. 10. 1750
Dátum úmrtia: 7. 3. 1811
Národnosť: slovenská
Povolanie: spisovateľ, rímskokatolícky kňaz a entomológ – včelár

O autorovi

Jeho fara bola najbiednejšia v celom trnavskom vikariáte. Naháčski farníci boli chudobní, preto aj ich farár bol ako „kostolná myš“.

Fándly však v takýchto  ťažkých podmienkach vykonal veľa práce. Stal sa faktorom šaštínskej manufaktúry a naučil priasť bavlnu svojich chudobných farníkov, aby odohnal hroziaci hlad. Bol dedinským zelinkárom a lekárom. Snažil sa povzniesť primitívnu úroveň obrábania pôdy u naháčskych roľníkov.

V rokoch 1787 – 1788 sa dostal do kontaktu so skupinou vlasteneckej mládeže, ktorá sa sústredila okolo Antona Bernoláka, a nakoľko práve kodifikoval prvú spisovnú slovenčinu, nahovorili Fándlyho, aby svoje dielo Dúverná zmlúva s Mníchem a ďáblem , ktoré mal už sčasti hotové, vydal v novej slovenčine. Fándly súhlasil, a tak sa jeho dielo stalo prvým veľkým dielom napísaným v bernolákovskej slovenčine.

Okrem tohto diela sa venoval hlavne písaniu návodov a rád, ako sa starať o hospodárstvo i zdravie ľudí a dobytka, čím sa snažil pomôcť nielen svojim farníkom. Okrem náučných diel vydal aj svoje kázne a niekoľko básní.

Diela

Nezaradené

  • Dúverná zmlúva medzi mňíchom a diáblom o prvních počátkoch, o starodávních, aj včúlajších premenách reholňíckích (1789)
  • Piľní domajší a poľní hospodár (1792 / 1800)
  • Zeľinkár (1793)
  • Slovenskí včelár (1802)