Karol Kuzmány

Národnosť: slovenská
Povolanie: spisovateľ, novinár, podpredseda Matice slovenskej, evanjelický kňaz

O autorovi

Študoval v nemeckej Jene a ako väčšina štúrovcov, aj on bol zástancom Heglovej filozofie. Po návrate na Slovensko pôsobil ako farár v Banskej Bystrici a vydával časopis Hronka, ktorý sa snažil čeliť rozkolísanosti národného jazyka a presadzoval používanie spisovnej češtiny na Slovensku.

Kuzmány tvoril poéziu a prózu a vydával časopis predovšetkým v mladosti. Neskôr zastával funkciu univerzitného profesora teológie a prvého podpredsedu Matice slovenskej.

Je pochovaný na Národnom cintoríne v Martine.

Diela

Nezaradené

  • Běla (1836) - epos
  • Kto za pravdu horí (1848/49)