Martin Kukučín

Národnosť: slovenská
Povolanie: lekár, prozaik, dramatik, publicista

O autorovi

Martin Kukučín, vlastným menom Matej Bencúr, bol najvýznamnejším predstaviteľom slovenského literárneho realizmu. Považujeme ho za zakladateľa modernej slovenskej prózy.

Chcel sa prihlásiť na teologickú fakultu v Bratislave, no kvôli protislovenskej atmosfére, ktorá na fakulte vládla, sa napokon rozhodol pre štúdium na lekárskej fakulte v Prahe.

Po skončení školy a absolvovaní praxe sa neúspešne pokúšal zamestnať na Slovensku, nakoniec dostal v roku 1893 miesto obecného lekára na ostrove Brač (dnešné Chorvátsko). Tam sa aj oženil a v roku 1908 odišiel spolu s manželkou do Čile. Usadil sa v najjužnejšom pevninskom meste Punta Arenas, kde pôsobil najmä ako lekár. Bol tiež prvým lekárom Medzinárodného Červeného kríža v Patagónii. V celom Čile ho dodnes poznajú  ako humanistu a ľudomila. Je po ňom pomenovaná poliklinika a operačná sála v Punta Arenas.

Neskôr žil striedavo na Slovensku a v Chorvátsku. Je pochovaný na Národnom cintoríne v Martine spolu s manželkou Pericou, ktorá ho prežila o 43 rokov.

 

Diela

Próza

 • Na hradskej ceste (1883) - poviedka
 • Rysavá jalovica (1885)
 • Neprebudený (1886)
 • Keď báčik z Chochoľova umrie (1890) - poviedka
 • Na podkonickom bále (1891)
 • Dies Irae (1894)
 • Dom v stráni (1911-1912)
 • Prechádzky po Patagónii (1922) - cestopisy
 • Mladé letá (1922) - spomienky na štúdiá
 • Mať volá (1926)

Dráma

 • Komasácia (1907) - prvá realistická divadelná hra so sociálnou tématikou
 • Bacuchovie dvor (1922)

Citáty

„Šťastný vek, kým stojí nad nami bytosť držiaca v jednej ruke korbáč a v druhej koláč.“