Michal Miloslav Hodža

Národnosť: slovenská
Povolanie: národný buditeľ, evanjelický kňaz, básnik, jazykovedec

O autorovi

Hodža bol jedným z najdôležitejších predstaviteľov národného hnutia v 40. rokoch 19. storočia. Spočiatku patril k zástancom češtiny, ale napokon bol členom trojice Štúr – Hurban – Hodža, ktorá v roku 1843 spoločne vytvorila novú spisovnú slovenčinu.

Stal sa prvým predsedom spolku Tatrín.

 

Diela

Poézia

  • Meč krivdy (1836) - epická báseň
  • Matora (1856) - lyricko-epická báseň

Ostatné

  • Dobruo slovo Slovákom, súcim na slovo (1847) - spis na obranu slovenčiny
  • Šlabikár (1859)