Pavol Jozef Šafárik

Národnosť: slovenská
Povolanie: básnik, historik, etnograf, slavista, univerzitný profesor, hvezdár

O autorovi

Pavol Jozef Šafárik je zakladateľom vedeckej slavistiky. Svoje diela písal prevažne po nemecky a po česky.

Priatelil sa s o tri roky mladším Františkom Palackým, s ktorým vydal spoločné literárno-teoretické dielo Počátkové českého básnictví obzvláště prozodie (Prešporok – Praha 1818).

Šafárik päť rokov tiež zastával funkciu riaditeľa gymnázia v srbskom novom Sade. Počas svojho pobytu v Novom Sade sa Šafárik spolupodieľal na zbieraní, príprave do tlače a vydávaní slovenských ľudových piesní. Vyšli pod názvom Písně světské lidu slovenského v Uhřích. Sebrané a vydané od P. J. Šafárika, Jána Blahoslava a jiných (V Pešti 1823). Najvýznamnejším dielom z jeho srbského obdobia sú Dejiny slovanských jazykov a literatúr vo všetkých nárečiach (Pešť 1826).

Po Novom Sade až do konca života pôsobil v Prahe. Od roku 1841 bol kustódom pražskej Univerzitnej knižnice, a od roku 1848 jej riaditeľom, súčasne bol aj mimoriadnym profesorom slovanskej filológie na Karlo-Ferdinandovej univerzite v Prahe.

V revolučných rokoch 1848 – 1849 sa venoval len svojim vedeckým záujmom. Výsledkom sú dve monumentálne práce – základné piliere slovanské – Slovanský národopis (Praha 1842, druhé vydanie tiež roku 1842, tretie vydanie roku 1843) a Slovanské starožitnosti. Po jeho smrti, v rokoch 1862 – 63 bol pripravený III. diel Slovanských starožitností, ktorý vyšiel v Prahe roku 1865.

Psychické depresie v posledných dvoch rokoch P. J. Šafárika priviedli k tomu, že 23. mája 1860 skočil do Vltavy, podarilo sa ho však zachrániť.

Následne sa vzdal miesta riaditeľa Univerzitnej knižnice. Cisár František Jozef I. jeho žiadosti vyhovel vlastnoručne písaným listom, pričom mu ponechal ako dôchodok plný plat. Šafárik umrel 26. júla 1861.

Diela

Nezaradené

  • Tatranská múza s lyrou slovanskou (1814)
  • Počátkové českého básnictví obzvláště prozodie (1818)
  • Písně světské lidu slovenského v Uhřích. Sebrané a vydané od P. J. Šafárika, Jána Blahoslava a jiných (1823)
  • Dejiny slovanských jazykov a literatúr vo všetkých nárečiach (1826)
  • Slovanský národopis (1842)
  • Slovanské starožitnosti (1842)