Pavol Országh Hviezdoslav

Národnosť: slovenská
Povolanie: právnik, básnik, dramatik, spisovateľ, prekladateľ

O autorovi

Hviezdoslav je jednou z najvýraznejších postáv slovenskej literatúry a patrí k vedúcim osobnostiam literárneho a kultúrneho života u nás na prelome 19. a 20. storočia. Používal pseudonym Jozef Zbranský.

Narodil sa vo Vyšnom Kubíne do zemianskej rodiny. Už ako tínedžerovi mu vydali prvú básnickú zbierku, spočiatku písal po maďarsky a po nemecky. Neskôr sa aj vďaka vplyvu poézie Andreja Sládkoviča vrátil k slovenčine. Počas štúdia práva začal vydávať s Kolomanom Banšellom almanach Napred. Po zložení advokátskych skúšok žil dlho v Námestove a neskôr v Dolnom Kubíne, kde už zanechal svoju prax a venoval sa naplno tvorbe. Tá obsahuje lyrické, epické i dramatické diela. Mal široký tématický záber; v jeho diele nechýba reflexívna, prírodná i ľúbostná lyrika, biblická a historická epika, balady, eposy.

Významná je aj jeho prekladateľská činnosť, prekladal Puškina, Goetheho, Mickiewicza i Shakespeara.

Hviezdoslav používa špecifický jazyk, akúsi sústavu filozofických významových útvarov.

Bol čestným predsedom Matice slovenskej po jej znovuotvorení v roku 1919.

Diela

Poézia

 • Sonety (1882) - 21 zneliek
 • Letorosty I., II., III. (1885) - básnické cykly
 • Žalmy a hymny (1885) - cyklus básní
 • Prechádzky jarom, Prechádzky letom (1898) - prírodná lyrika
 • Stesky (1903) - pochybnosti starnúceho básnika o účinku vlastného diela
 • Dozvuky - lúčenie sa so životom
 • Krvavé sonety (1914-1918) - reakcia na vojnu

Próza

 • Hájnikova žena (1884) - lyrickoepická skladba
 • Ežo Vlkolinský - epos
 • Gábor Vlkolinský - epos

Dráma

 • Herodes a Herodias (1909)