Terézia Vansová

Národnosť: slovenská
Povolanie: spisovateľka, etnografka, zakladateľka časopisu Dennica

O autorovi

Vansová patrí k predstaviteľkám prvej vlny slovenského realizmu, hoci v počiatkoch jej tvorby ešte preniká idealizmus. Vyštudovala len ľudovú a dievčenskú školu, vydala sa za farára. Celý život tvorila prózu, založila prvý časopis slovenských žien Dennica a bola funkcionárkou ženského spolku Živena. Podieľala sa na rozvoji ženského hnutia.

Jej román Sirota Podhradských bol prvým románom slovenskej ženskej spisovateľky.

Vyzdvihovala česko-slovenskú vzájomnosť, prekladala do slovenčiny diela Boženy Němcovej.

Diela

Próza

  • Jedlička (1884)
  • Sirota Podhradských (1889)
  • Pani Georgiadesová na cestách (1897)
  • Z našej dediny (1922)
  • Kliatba (1926)