Victor Marie Hugo

Národnosť: Francúzi
Povolanie: básnik, prozaik, dramatik, esejista, politik

O autorovi

Narodil sa v Besançone, jeho detstvo bolo ovplyvnené politickými udalosťami tej doby. Jeho otec bol dôstojník a rodina sa tak často sťahovala. Neskôr so svojim bratom založil časopis Le Conservateur littéraire, v ktorom sa zaoberal otázkami slobody.

Angažoval sa v politike, najprv bol stúpencom Napoleona III., potom však jeho odporcom. Niekoľko rokov žil v exile. Bol veľkým milovníkom hudby, obdivoval napr. Ludwiga van Beethovena.

Písal klasicistické básne, romantické romány i drámy, často miešal čierny román s kritickým realizmom. Spájal politické, filozofické aj lyrické oblasti, krásu a škaredosť či humor a tragično. Medzi jeho dielami nájdeme aj cestopisy, eseje a politické texty. Jeho dva romány Bedári a Chrám Matky Božej v Paríži boli katolíckou cirkvou zaradené na Index zakázaných kníh. Podľa mnohých jeho literárnych predlôh boli napísané opery, divadelné hry, filmy či muzikály.

Diela

Próza

  • Chrám Matky Božej v Paríži (1831)
  • Bedári (1865)
  • Deväťdesiattri (1874)

Poézia

  • Ódy a rozličné básne (1822)
  • Tresty (1853)
  • Koniec Satana (1886)

Citáty

„Niektoré myšlienky sú modlitbami. Sú chvíle, keď bez ohľadu na postoj tela je duša na kolenách.“

„Pes, to je cnosť, ktorá sa stala zvieraťom, pretože sa nemohla vteliť do človeka.“

„Máte nepriateľov? Výborne. To znamená, že ste v živote za niečo bojovali.“