Babylon × Babilon × Babylón

V tomto prípade je správny len krátky variant Babylon.

Prvotným významom slova je označenie pôvodného mestského štátu v Mezopotámii, ktoré leží na území dnešného Iraku. V súvislosti s tým je Babylon spájaný s príbehom z Biblie – snaha o postavenie tzv. babylonskej veže a následné zmätenie jazykov – po hebrejsky Bábel = zmätok = označenie Babylon.

Na základe toho existuje výraz babylon s malým začiatočným písmenom, ktorý zastupuje zmätok, chaos, bludisko.

Nedá sa jednoznačne vysledovať a zdôvodniť, prečo sa v danom slove píše „y“ – je teda nutné, aby sme si pravopis zapamätali a výraz písali správne, rovnako ako ďalšie slová príbuzné: babylonský, Babylončan apod.

Príklady:

Fascinuje ma rozprávanie o stavbe babylonskej veže.

Staroveký Babylon ležal na rieke Eufrat.

Rate this post
Send this to a friend