Badminton × bedminton × begbinton × begbington

S nesprávne napísaným a vysloveným variantom tohto slova sa stretávame naozaj často.

Už v detstve sa väčšinou naučíme názov tohto športu chybne a tak vznikajú rôzne patvary typu begbinton, begbington a podobne. Ďalšou častou chybou je nesprávne písanie – badminton.

Tento šport pochádza z indickej hry poona (podľa Wikipédie) a patrí medzi individuálne olympijské raketové aktivity. Keď hovoríme o raketách, nemáme na mysli raketové motory, ale pálky veľmi podobné tým tenisovým, ktorým sa hovorí rakety (pravdepodobne vďaka ich rýchlosti pri hre).

Názov, ktorý v slovenčine používame dnes, je odvodený od vidieckeho sídla Badminton v anglickom grófstve Gloucestershite, kde sa táto hra hrávala od 60. rokov 19. storočia. Do nášho jazyka sme ho však prevzali vo fonetickom prepise a jedinou správnou formou písania (a čítania) je bedminton.

Príklady:

Každý štvrtok chodí so spolužiakmi hrávať bedminton.
Pri bedmintone si skvelo odpočinul od bežných povinností.
Potrebujem novú badmintonovú raketu.

3/5 - (4 hlasů)
Send this to a friend