Bahrajn × Bahrain

V zemepisnom názve Bahrajn je nutné dodržiavať a rešpektovať pôvodný pravopis. Oficiálny názov tohto ostrovného štátu ležiaceho v Perzskom zálive tiež obsahuje podobu Bahrajn s „j“, nie je teda dôvod, aby v poslovenčenej podobe slova bolo nahradené iným písmenom.

Pre slovenský pravopis je navyše „j“ výhodné, pretože uľahčuje výslovnosť (preto náš jazyk do niektorých slov cudzieho pôvodu vkladá „j“ navyše – Kórea, ale kórejský, apod.).

Výraz Bahrajn sa bežne dá skloňovať podľa vzoru dub (Bahrajnu, Bahrajnom). Príbuzné slová tiež píšeme s „h“bahrajnský, Bahrajňan atď.

Príklady:

Najčastejším náboženstvom v Bahrajne je islam.

Návšteva Bahrajnu bola pre mňa veľmi prekvapujúca.

Rate this post
Send this to a friend