Benígny × benídny

Viete, kedy sa správne používa tvar slova benígny a benídny? Dosť vám teraz uľahčíme premýšľanie, pretože pravopisne správne je len tvar benígny. Prečo a aký je význam tohto cudzieho slova? To si hneď vysvetlíme.

Benídny

Slovo benídny hneď vyškrtneme zo slovníka, pretože neexistuje. Preto sa mu nebudeme venovať a pozrieme sa rovno na správny variant.

Benígny

Čo znamená cudzie prídavné meno benígny? Je to synonymum k slovám:

  • nezhubný,
  • neškodný.

V praxi sa slovíčko používa skôr v odbornom prostredí – prevažne medzi lekármi v ordinácii či na lekárskych fakultách.

Ako správne slovo používať vo vete a neurobiť chybu?

Slovo benígny sa skloňuje podľa vzoru pekný. Toto prídavné meno potom skloňujeme v konkrétnych pádoch takto:

1.pád – benígny
2.pád – benígneho
3.pád – benígnemu
4.pád – benígny
6.pád – benígnom
7.pád – benígnym

Pozrieme sa na používanie správneho tvaru slova vo vete, aby sme si všetko dobre zapamätali.

Príklady:

Pán doktor, myslíte si, že je to ochorenie vážne? Nie, váš nález je benígny. Po liečbe budete v poriadku.

Keď je nález benígny, čo to znamená?

V benígnom nádore sa bunky skladajú do štruktúr, ktoré sa potom podobajú štruktúram pôvodného tkaniva.

Pokiaľ sa nepohybujete medzi lekármi a na fakulte medicíny, stretnete sa skôr so slovom nezhubný či nezávadný.

Rate this post
Send this to a friend