Betlehem x betlehem

Pravopisne správne sú obidve varianty, je možné napísať Betlehem i betlehem, s veľkým aj malým počiatočným písmenom. Je ale nutné dodržiavať základné zásady písania veľkých písmen.

Betlehem, s veľkým počiatočným písmenom, označuje konkrétne mesto v centrálnej časti Západného brehu Jordánu nachádzajúce sa niekoľko kilometrov od Jeruzalema. Podľa Biblie je Betlehem miestom, kde sa narodil Ježiš Nazaretský. Ide o názov mesta a je teda nutné písať veľké písmeno.

Oproti tomu betlehem s malým počiatočným písmenom pomenúva výtvarné zobrazenie Ježišovho narodenia obrázkami a figúrkami. Niekedy sa tiež používa výraz jasličky. Prídavné meno odvodené od slova betlehem je písané klasicky s malým začiatočným písmenom (betlehemský).

Príklady:

Mesto Betlehem je významné pútnické miesto kresťanov.
So školou sme sa pred Vianocami vydali na prehliadku slávneho dreveného betlehemu v Rajeckej Lesnej.
Pred kostolom skauti rozdávali betlehemské svetlo.

Rate this post
Send this to a friend