Bez vedomia × bezvedomia

Máme tu dilemu: bez vedomia alebo bezvedomia? Viete, čo je pravopisne správne? Ukážeme vám, pre aké slovo sa rozhodnúť, aby ste dodržali pravidlá slovenského pravopisu a vo vetách nerobili zbytočné chyby.

Kým začneme s jednotlivými variantmi, musíme uviesť na pravú mieru, že pravopisne správne sú obidve možnosti. Záleží však na tom, v akom kontexte ich používame.

Bez vedomia

Pokiaľ sa rozhodneme napísať spojenie bez vedomia, myslíme tým situáciu, keď sa napr. niekto rozhoduje urobiť niečo bez niekoho vedomia. Nehovoríme, že je niekto v bezvedomí. Slovo vedomie je v tomto prípade podstatným menom v druhom páde jednotného čísla.

Martina sa rozhodla, že sa do toho vrhne, a to bez vedomia rodičov. Skrátka sa im to rozhodla zatajiť..

Vedomie je určité povedomie o situácii. Mať vedomie o niečom znamená mať informácie alebo uvedomovať si, čo v danej chvíli robíme. Existuje mnoho druhov vedomia, napr.:

  • kolektívne vedomie,
  • nešťastné vedomie,
  • vesmírne vedomie.

Druhý variant dáva vo vete úplne iný význam.

Do bezvedomia, z bezvedomia

Keď vyslovíte slovo bezvedomie, vždy ho použijete situácii, kedy niekomu prisudzujete vážny stav – napr. upadol do bezvedomia.

Ide o stav, keď je osoba mimo vnímania, nevie, čo sa s ňou deje a nedokáže reagovať na žiadne vonkajšie podnety. Vážnejšou situáciou, ktorá môže vyústiť z bezvedomia.

V takomto prípade sa slovo píše spolu. Problematické to môže byť hlavne v 2. páde – do bezvedomia, z bezvedomia, kedy foneticky znie slovo rovnako ako variant prvý – bez vedomia.

Je teda dôležité si uvedomiť, v akom kontexte slovo chceme použiť.

Ukážme si príklady:

Pavol sa vážne zranil a upadol na chvíľu do bezvedomia. Už sme sa báli, že sa nepreberie.
Marika sa na radosť všetkých včera prebrala z bezvedomia.

Rate this post
Send this to a friend