Bezpochyby × bez pochyby

Ani jedna z možností nie je nesprávna. V spisovnej slovenčine môžeme použiť obidva varianty. Dočítajte až do konca a zistíte, kedy sa ktorá forma používa.

Bezpochyby

Ide o príslovku, ktorá sa píše samozrejme dohromady. Slovo potom vo vete znamená: určite, samozrejme, isto. Niečo, o čom niet pochýb.

To bol bezpochyby dosť zlý krok, vieš to?
Bezpochyby na tom má svoj diel viny.
Urobíš to pre mňa? Bezpochyby.

Bez pochyby

Ide o spojenie predložky a podstatného mena, často medzi ne vkladáme ešte meno prídavné. Toto spojenie sa používa v situácii, keď chcete vyjadriť, že je to bez akejkoľvek chyby či pochybenia.

Urobil to bez jedinej pochyby, s úplnou istotou.

To bolo fakt bez akýchkoľvek pochýb..

5/5 - (1 hlasů)
Send this to a friend