Bistro × bystro

Tieto dve slovíčka je nutné rozlišovať. Jedno označuje reštauračné zariadenie a druhé je príslovkou spôsobu odvodenou od prídavného mena. Ktoré je však ktoré?

Bistro je reštaurácia, ktorá sa zameriava na rýchle občerstvenie. Často sa špecializuje na určitú kuchyňu – stretnete sa napríklad s vietnamským či mexickým bistrom. Z 19. storočia máme doložené, že pôvodne výraz „bistrot“ vo francúzštine pomenúval majiteľa výčapu, čo pravdepodobne súvisí so starším francúzskym výrazom „bistraud“ – sluha. Výraz sa postupne preklenul do dnešného významu.

„Bystro“ by sme mohli v najčastejších súvislostiach preložiť ako „rýchlo, dôvtipne, šikovne“, príslovka je odvodená od prídavného mena bystrý. Tá, ako iste viete, patrí medzi vybrané slova po B, takže o mäkkom i nemôže byť v tomto prípade reč. Ak si potrebujete zopakovať vybrané slová, určite si pozrite náš prehľad a vyskúšajte tiež cvičenia zamerané práve na vybrané slová po B.

Príklady:

Boli sme hladní, tak sme zabehli do neďalekého čínskeho bistra na rezance.

Na to, že má len 3 roky, správa sa naozaj bystro.

2/5 - (1 hlasů)
Send this to a friend