Bizarný × bizardný

Tento výraz je v súčasnom jazyku pomerne používaný a má v ňom svoje miesto. Pôvodne nejde o slovenský výraz.

Nami ponúkané prídavné meno pochádza z francúzskeho výrazu bizzare. Práve tento výraz nám môže byť nápomocný pri zdôvodňovaní správneho pravopisu. Vo francúzskom výraze nie je žiadne vložené „d“, preto nie je dôvod ho vkladať do slovenskej podoby slova.

Riadime sa tu pôvodným slovom a pravopisom. Slovo bizarný používame vo význame: veľmi neobvyklý, zvláštny či podivný.

Najlepšie bude si písanie tohto výrazu zapamätať, píšeme vždy jedine bizarne. Rovnaké pravidlá platia aj pre slová príbuzné, napr. bizarnosť, bizarne, najbizarnejší, apod.

Príklady:

Dostala od neho bizarný darček, kabelku v tvare labute.

To stretnutie, to bola čistá bizarnosť.

Včera nám rozprával úplne bizarnú historku o ich zoznámení v kostole.

5/5 - (1 hlasů)
Send this to a friend