Bolo by škoda × bola by škoda

Škoda v tomto význame vyjadruje ľútosť nad uskutočnením alebo neuskutočnením nejakého deja alebo zbytočnosť nejakej činnosti, pretože sa z istého dôvodu nevyplatí.

Áno, slovíčko škoda je ženského rodu a zvádza k použitiu tvaru „bola by škoda niečo neurobiť“ a podobne. Ale prísudok „bolo by“ sa viaže k podmetu – čo by bolo škoda? Odpoveďou je to, ono.

Pomôžme si nasledujúcou vetou – je to rovnaké, ako keď povieme: bolo by zlé niečo neurobiť. Bolo by dobré zamyslieť sa nad dôsledkami. Bolo by teplo. Bolo by mi cťou.
Vo všetkých týchto vetách používame stredný rod „ono by bolo“.

Príklady:

Nevyužiť takúto šancu by bolo škoda.

Bolo by škoda vzdať sa, keď sme prešli taký kus.

Bolo by škoda tam vôbec ísť, nemá to cenu.

5/5 - (1 hlasů)
Send this to a friend