Bolo by škoda × bola by škoda

Škoda v tomto význame vyjadruje ľútosť nad uskutočnením alebo neuskutočnením nejakého deja alebo zbytočnosť nejakej činnosti, pretože sa z istého dôvodu nevyplatí.

Áno, slovíčko škoda je ženského rodu a zvádza k použitiu tvaru „bola by škoda niečo neurobiť“ a podobne. Ale prísudok „bolo by“ sa viaže k podmetu – čo by bolo škoda? Odpoveďou je to, ono.

Pomôžme si nasledujúcou vetou – je to rovnaké, ako keď povieme: bolo by zlé niečo neurobiť. Bolo by dobré zamyslieť sa nad dôsledkami. Bolo by teplo. Bolo by mi cťou.
Vo všetkých týchto vetách používame stredný rod „ono by bolo“.

Príklady:

Nevyužiť takúto šancu by bolo škoda.

Bolo by škoda vzdať sa, keď sme prešli taký kus.

Bolo by škoda tam vôbec ísť, nemá to cenu.

Rate this post
Send this to a friend