Botswana × Botsvana

Tento vnútrozemský africký štát sa zaraďuje medzi najvyspelejšie krajiny čierneho kontinentu. Až do roka 1966 sa nazýval Bečuánsko, než došlo k zmene názvu na ten aktuálny. V tomto roku totiž došlo k osamostatneniu krajiny, ktorá bola dovtedy pod nadvládou Veľkej Británie. Hlavným mestom je Gaborone.

Pravopis tohto názvu štátu je netradičný tým, že sa uprostred slova vyskytuje málo frekventované „w“. Správne sa teda píše Botswana, na čo si treba dať pozor. Obyvatelia sú Botswančania. Názov krajiny je ženského rodu a skloňuje sa podľa vzoru žena.

Príklady:

Bieli obyvatelia v Botswane tvoria len jedno percento.

Národným jazykom Botswany je setswančina.

Rate this post
Send this to a friend