Burkina Faso × Burkyna Faso

Tento štát sa do roka 1984 volal Horná Volta, než bol premenovaný do súčasnej podoby. Jeho názov v preklade znamená Krajina spravodlivých. Vzhľadom na to, že nie je príliš známy, postačí uviesť, že leží na západe Afriky. Susedí až so šiestimi ďalšími štátmi.

Z hľadiska pravopisného sa pozrieme na dva javy. Prvý je ten, že je to dvojslovný názov štátu a treba dávať pozor nato, že sa píšu obidve začiatočné písmená veľké. Ďalej by mohlo robiť problém písmenko za „k“. Tam si treba zapamätať, že sa po ňom tentokrát píše „i“. Správne teda je Burkina Faso.

Zaujímavé je to aj so skloňovaním. Skloňujeme len prvé slovo – Burkina, a to podľa vzoru žena. Prídavné meno taktiež vytvárame len z prvej časti názvu – burkinský.

Príklady:

V Burkine Faso sa hovorí hlavne po francúzsky.

Hlavným mestom Burkina Faso je Ouagadougou.

Burkina Faso má predovšetkým tropické podnebie.

Rate this post
Send this to a friend