Častokrát × často

Niekoľkokrát, veľakrát, šesťkrát, to je všetko v poriadku. Ale ako je to s výrazom častokrát?

Také slovíčko v slovenčine neexistuje! Patrí k tým, s ktorými sa stretávame, ale naozaj nemá v našom slovníku čo hľadať. Pokúsme sa ho teda vyradiť zo svojho slovníka a nahraďme ho jednoduchým „často“.

Spisovná, pravdaže, nie je ani oddelená forma často krát. Ani spolu, ani zvlášť toto spojenie nefunguje. Robme naše obľúbené činnosti často, nie častokrát.

Príklady:

Počas jesene často chodíme na prechádzku do prírody.

Často sa mi stáva, že neviem, čo povedať.

Často prichádza do triedy po zvonení a ani sa neospravedlní.

Send this to a friend