Černá Hora × Černá hora

Nie je to také časté, ale aj medzi európskymi štátmi sa nájdu také, ktoré ním svojím pravopisom môžu robiť problémy. V tomto prípade pôjde predovšetkým o správne použitie veľkých písmen.

Pekne po poriadku si teda ujasnime, ako to je. Vzhľadom na to, že ide o dvojslovný názov štátu, obidve písmená musia byť veľké. Správne sa píše Čierna Hora. Dvojslovných názvov štátov a miest je množstvo. Len pre príklad: Banská Bystrica, Burkina Faso, Južná Kórea atď.

Je ale veľmi dôležité dať si pozor nato, že Čierna Hora je skutočne názov štátu a nejde o žiadnu horu. Pokiaľ si spomenieme na bitku na Bielej hore z roku 1620, druhé písmeno bude malé. V tom je veľký rozdiel a treba naň dbať.

Obyvatelia tohto štátu sa nazývajú Čiernohorec a Čiernohorka.

Príklady:

Hlavným mestom Čiernej Hory je Podgorica.

Čiernu Horu obmýva Jadranské more.

Čierna Hora vznikla v roku 2006.

Rate this post
Send this to a friend