Chalkidiki × Chalkidiky

Chalkidiki, zemepisný názov označujúci grécky polostrov, môžeme písať len týmto spôsobom.

Ide samozrejme o slovo cudzieho pôvodu, a preto nemôžeme aplikovať zásady slovenského pravopisu pri písaní i/y po tzv. mäkkých alebo tvrdých spoluhláskach.

V obdobných prípadoch tieto pravidlá neplatia. Rešpektujeme teda pôvodný pravopis slova. V slovenčine ho máme ako pomnožné, skloňujeme ho podľa vzoru žena, ale so zachovaím mäkkého i:

  1. pád Chalkidiki
  2. pád Chalkidík
  3. pád Chalkidikám
  4. pád Chalkidiki
  5. pád Chalkidikách
  6. pád Chalkidikami

Príklady:

K narodeninám som dostala zájazd na Chalkidiki.

Minulý rok na Chalkidikách v júni pršalo.

Rate this post
Send this to a friend