Chápať to × chápať tomu

Sloveso chápať sa v tomto tvare používa na našom území už od 17. storočia. Pochádza z praslovančiny a historicky má čo dočinenia s tvarom „uchopiť“ v zmysle držať.

Keď nejakú informáciu človek dokáže rýchlo „uchopiť“, spracovať, zároveň ju pochopí. Veľmi často sa však stretávame s použitím nesprávneho pádu predmetu – chápať novej látke, chápať fungovaniu vesmíru, chápať tomu.

To všetko je nesprávne, jediným správnym tvarom je chápať TO. V spojení s týmto slovesom používame vždy 4.pád – akuzatív, odpovedáme si na otázku chápať koho, čo.

Zámeno v 3.páde – datíve, teda tvar TOMU, patrí k slovesu rozumieť. V prípade tohto slovesa si odpovedáme na otázku komu, čomu rozumiem.

Navrhujeme vám spomenúť si pri problémoch na nasledujúcu pomôcku: Chápem je kratšie sloveso, nasleduje kratšie „to“: chápem to. Rozumiem je podstatne dlhšie, nasleduje i dlhšie „tomu“: rozumiem tomu. Veríme, že táto malá pomôcka vám pomôže pri správnom používaní jazyka a odstránení tohto častého problému. Pozrite sa na naše príklady správneho použitia.

Príklady:

Konečne to chápem.

Rodičia to určite pochopia.

Jednoducho tomu nerozumel.

Situáciu sme nepochopili správne, a preto sme nesprávne zareagovali.

Matematike som nikdy dobre nerozumela.

Rate this post
Send this to a friend