Chat × čet

Jedným z najrozšírenejších spôsobov komunikácie je chat či čet. Podľa slovníka je to internetová diskusia formou rýchleho odosielania obyčajných krátkych textových správ, na ktorej sa zúčastňujú viacerí aktéri.

Ide v skratke o elektronickú písomnú komunikáciu cez počítač alebo mobilný telefón. Veď aj samotné slovo pochádza z anglického „chat“ – rozprávať sa, kecať, viesť nezáväznú konverzáciu.

Premýšľate, či je takýto rozhovor plnohodnotný? Ťažko povedať. Pred niekoľkými desiatkami rokov by sa ľudia pozastavili nad tým, či je normálne takto sa spolu rozprávať. Dnes ale žijeme v dobe, kedy sa takto odohráva podstatná časť našich rozhovorov s druhými (záleží, samozrejme, od vekovej a sociálnej skupiny, v ktorej sa pohybujeme).

Na Slovensku sa to vo veľkom začalo na prelome tisícročí stránkou Pokec. Ktorý tínedžer v nasledujúcich rokoch vtedy nečetoval, ako keby ani nebol. Dnes četujeme (či chatujeme) prostredníctvom najrôznejších aplikácií a nik sa nad tým nepozastaví.

Vedzte, že sa nemusíte pozastavovať ani nad tým, či je správne čet alebo chat, pretože nešliapnete vedľa so žiadnou z týchto možností.

Príklady:

Zoznámili sme sa na čete.
Chatovať by si vydržala dlho do noci.
Musíš si dať pozor, s kým sa zoznámiš na chate, pretože nikdy nevieš, kto ťuká do klávesnice na druhom konci.

Rate this post
Send this to a friend