Chlamýdie × chlamídie

Tento výraz spadajúci do lekárskej terminológie môžeme písať len jedným spôsobom, a to chlamýdie. Y uprostred slova je zdôvodniteľné pôvodným výrazom.

Slovo pochádza z latinského Chlamydiae, pri prechodu do slovenského jazykového systému bola zachovaná pôvodná podoba slova – ide o výraz zo špecifickej terminologickej oblasti. U týchto slov je snaha čo najmenej meniť podobu slova. Preto je zachované „y“ v základe slova. Chlamýdia je označenie pre nepohyblivé mikroorganizmy, veľmi často je výraz používaný v množnom čísle.

Príklady:

Chlamýdie môžu spôsobiť v tele infekciu.
Bohužiaľ až prineskoro zistila, že ju nakazil chlamýdiami.

Rate this post
Send this to a friend