Cigáň × cigán

Cigán je (podľa slovníka Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra) príslušník spoločenskej skupiny indického pôvodu žijúci miestami ešte stále potulným životom.

Keď chceme pomenovať priamo príslušníka etnickej skupiny, píšeme s veľkým začiatočným písmenom – Cigán. Člen spoločenskej skupiny môže byť písaný s malým „c“ – cigán. Populárne sú cigánske kapely a piesne, obľúbené je tiež „stánkové“ jedlo cigánska pečienka (nejde o pečeň, ale o mäso upečené dotmava, podávané spravidla v pečive).

Pozor na rozlišovanie slov cigán a cigáň.

Kým cigán (či v etnickom zmysle Cigán) je vyššie spomínaný príslušník spoločenskej či etnickej skupiny, cigáň je hovorový výraz označujúci klamára, luhára, jednoducho pre človeka, ktorý vedome a zámerne nehovorí pravdu. Jeden mäkčeň môže v tomto prípade znamenať veľký rozdiel. Expresívne sa používajú aj slovesá cigániť, ocigániť (klamať).

Príklady:

Cigáň jeden, neustále klame!

Bol s nim aj mlado vyzerajúci, hanblivý Cigán.

Veselou muzikou vás večer naladia cigáni s cimbalovou kapelou.

Rate this post
Send this to a friend