Čítanosť × čítannosť

Písanie jedného či dvoch „n“ často pôsobí ťažkosti. Nie je to ale žiadna veda, stačí si len objasniť pôvod slova. Písanie dvoch „n“ je nutné v prípade, že slovný základ/koreň je zakončený na písmeno „n“ a k nemu je pripojená -ný, napr.: výkonný, ochranný, zákonný apod.

V tomto prípade to tak ale nie je. Tu je k základu slova pripojená prípona osť, ktorá je typická pre vytváranie podstatných mien pomenúvajúcich vlastnosti z mien prídavných. To isté platí aj pre podobné slová: lakomý – lakomosť, lenivý – lenivosť, múdry – múdrosť, škaredý – škaredosť apod. Nie je teda žiadny dôvod, prečo písať dve „nn“, a preto píšeme čítanosť s jedným „n“.

Príklady:

Médiá musia sledovať čítanosť svojich novín a časopisov.
Čítanosť ich webu postupne rastie.
Čítanosť nášho školského časopisu rapídne klesá.

5/5 - (1 hlasů)
Send this to a friend