Čo by × čoby

Nami ponúkané výrazy sú pomerne často používané, a preto je určite vhodné ich vedieť správne používať. Tu je na mieste rozlišovať dve rôzne podoby slova.

Čoby, písané dohromady ako jedno slovo, vystupuje ako častica. V rozhovore alebo odpovedi na otázku predstavuje zosilnený záporčoby nie, ale čoby, ešte silnejšou formou je čožeby.

Naproti tomu, čo by, písané zvlášť, je spojenie dvoch slovných druhov. Ide o zámeno (čo) a časticu (by). Existujú teda obidve podoby, môžeme napísať čoby aj čo by, je však nutné rozlišovať rôzne významy.

Príklady:

Už ma nemáš rád? Čoby nie, jasné že mám!
Ale čoby, určite to zvládneš.
Čo by bez teba robil?
Čo by si povedal nato, keby sme šli na výlet?

Send this to a friend