Čo by × čoby

Nami ponúkané výrazy sú pomerne často používané, a preto je určite vhodné ich vedieť správne používať. Tu je na mieste rozlišovať dve rôzne podoby slova.

Čoby, písané dohromady ako jedno slovo, vystupuje ako častica. V rozhovore alebo odpovedi na otázku predstavuje zosilnený záporčoby nie, ale čoby, ešte silnejšou formou je čožeby.

Naproti tomu, čo by, písané zvlášť, je spojenie dvoch slovných druhov. Ide o zámeno (čo) a časticu (by). Existujú teda obidve podoby, môžeme napísať čoby aj čo by, je však nutné rozlišovať rôzne významy.

Príklady:

Už ma nemáš rád? Čoby nie, jasné že mám!
Ale čoby, určite to zvládneš.
Čo by bez teba robil?
Čo by si povedal nato, keby sme šli na výlet?

Rate this post
Send this to a friend