Covid-19 × COVID-19 × covid-19

Názov tohto ochorenia už plní nejaký čas novinové titulky, je ale vždy písaný v súlade s pravidlami? Je správne názov s veľkým začiatočným písmenom, so všetkými písmenami veľkými, alebo s malým začiatočným?

Najprv si treba povedať pár slov o pôvode tohto názvu. Daný výraz vznikol zo spojenia anglických výrazov corona virus disease 2019. Ako môžeme vidieť, názov teda vznikol z počiatočných písmen daného slova. Takto utvoreným výrazom hovoríme skratkové slová, ktoré v slovenčine nepíšeme veľkými písmenami, veľké písmená píšeme len u skratiek iniciálkových.

Rovnako nepíšeme názov tohto ochorenia s veľkým začiatočným písmenom, pokiaľ nestojí na začiatku vety. Pravidlá slovenského pravopisu nepovažujú názvy chorôb za vlastné mená, podobne ako píšeme chrípka alebo nádcha s malým počiatočným písmenom, covid-19 píšeme rovnako.

Podstatné meno covid je mužského rodu neživotného a skloňujeme ho podľa vzoru dub.

jednotné číslo- množné číslo

  1. pád covid-19 covidy-19
  2. pád covidu-19 covidov-19
  3. pád covidu-19 covidom-19
  4. pád covid-19 covidy-19
  5. pád covide-19 covidoch-19
  6. pád covidom-19 covidmi-19

Príklady:

Ochorenie covid-19 je spôsobené novým typom koronavírusu.

Vyšetrenie podstúpili len pacienti s príznakmi ochorenia covid-19.

Oficiálne informácie o covide-19 nájdete na stránkach Ministerstva zdravotníctva.

Covid-19 neradno podceňovať.

Existuje vakcína proti covidu-19 od spoločnosti Pfizer.

Rate this post
Send this to a friend