Deň matiek × deň Matiek × Deň Matiek

Problematika veľkých písmen sa opakovane dostáva na vysoké priečky v rebríčkoch pochybení v slovenskom pravopise. Všeobecne je možné definovať niekoľko zásad, ktoré nám môžu pomôcť pri rozhodovaní, či napísať veľké alebo malé počiatočné písmeno.

Čo sa týka viacslovných názvov, spravidla platí, že prvé slovo viacslovného názvu je nutné napísať s veľkým počiatočným písmenom. V tomto prípade je možné vyhodnotiť inkriminované spojenie ako viacslovné, navyše ide o významný sviatok, ktorý má v našej kultúre svoju tradíciu a má aj svoj určený deň (deje sa vždy v druhú májovú nedeľu). Práve preto, že ide o oficiálny názov, je nutné napísať prvé slovo tohto viacslovného názvu s veľkým počiatočným písmenom, píšeme teda: Deň matiek.

Naproti tomu je slovo matka považované za všeobecné pomenovanie, nejde o vlastné meno a netreba teda písať veľké počiatočné písmeno. Rovnako budeme postupovať v obdobných prípadoch, napr.: Medzinárodný deň žien, Deň vďakyvzdania, Medzinárodný deň detí, Sviatok práce apod.

Iná situácia nastane v prípade, že pôjde o všeobecnú záležitosť, ktorá nie je nijako zakotvená v kalendári, spravidla sa neopakuje, napr.: deň otvorených dverí, rektorský deň, športový deň apod. Tu ide o oficiálne názvy, preto píšeme všetky počiatočné písmená malé.

Príklady:

Na výtvarnej výchove sme vyrábali kvetinkové ozdoby pri príležitosti Dňa matiek.
Deň matiek vzdáva hold všetkým mamičkám a materstvu ako takému.

Rate this post
Send this to a friend