Detail × detajl

Toto podstatné meno nie je slovenského pôvodu, čomu zodpovedá aj jeho pravopis; slovenčina uznáva ako pravopisne správny len variant detail. Slovo označujúce podrobnosť, jednotlivosť alebo maličkosť pochádza pôvodne z francúzskeho detail, ktoré znamenalo odrezok (détailler – odrezávať).

Aj keď výraz prešiel do českého jazykového systému a dá sa celkom bežne skloňovať podľa vzoru dub), je nutné rešpektovať pravopis odvodený od východiskového slova. Je neprípustné slovo písať s „j“, a to aj napriek tomu, že výslovnosť slova je práve [detajl]. Rovnaké pravidlo platí aj pre slová odvodené, napr. detailný.

Príklady:

Maliar portrétu kládol veľký dôraz na detail jej pier.
Nechali sme si vypracovať detailný posudok na hodnotu nášho domu.

Rate this post
Send this to a friend