Díler × dealer

Týmto slovom nazývame sprostredkovateľa, predajcu, či priekupníka akéhokoľvek produktu. Často sa spája s omamnými látkami (drogový díler), ale díler môže predávať aj kozmetiku, finančné produkty alebo čokoľvek iného.

Už to tu padlo – správnou slovenskou formou je díler. Pôvodne sa slovo aj u nás písalo dealer, rovnako ako v anglickom origináli, kde sa toto podstatné meno odvodené od slovesa to deal – rozdeľovať.

Od predavača dílera odlišuje miesto predaja – nie je to v obchode, ale na inom mieste, pričom toto miesto sa často aj mení, poprípade nie je určené žiadne stále pracovisko a díler pracuje v pohybe (napríklad podomový predavač). Zároveň tento človek takmer vždy sprostredkúva tovar za províziu. Môže ísť tiež o zamestnanca banky (burzový díler, díler s cennými papiermi,…).

Príklady:

Do boja proti drogovým dílerom sú zapojené všetky jednotky.

Vstup poisťovacím dílerom je zakázaný.

Rate this post
Send this to a friend