Dneska × dnezka

Z tejto dvojice je správny variant dneska.

Ide o často používaný tvar v bežnom prejave, ale nie je považovaný za úplne spisovný a do písaného prejavu sa veľmi nehodí. Spisovnejšia je podoba dnes, ktorá tiež zdôvodňuje písmeno „s“ v slove dneska. „S“ sa objavuje aj v podobách príbuzných – dnešok, dnešný.

Príklady:

Dneska som už s prácou hotový.
Uvidíme sa ešte dneska, prosím?
Dnešok sa zapíše do dejín ako významný deň.

Rate this post
Send this to a friend