Donekonečna × do nekonečna

Keď sa istý jav stále opakuje alebo čosi dlho, dlho, dlho trvá, zvykneme hovoriť, že to pokračuje donekonečna. Alebo do nekonečna?

Prvá možnosť je správne, spojením predložky „do“ a podstatného mena „nekonečno“ vznikol výraz donekonečna. Ako synonymá môžeme použiť slová ustavične, neustále, sústavne, expresívnejšie a hovorovo sa používa nonstop, do aleluja, v jednom kuse.

Ak však zvolíte formu „donekonečna“, dbajte, aby ste ho napísali správne, spolu.

Príklady:

Donekonečna mu znela v hlave pesnička, ktorú ráno začul v rádiu.

Tú hru by mohol hrať donekonečna, tak veľmi ho baví.

Donekonečna opakuje to, čo všetci dávno vieme.

5/5 - (1 hlasů)
Send this to a friend