Dopad × dosah × vplyv

Slovíčko dopad v zmysle dosahu si radi „požičiavame“ z českého jazyka. Vo význame „dosah, vplyv“ sa v slovenčine považuje za subštandardné, teda nespisovné.

Iste, slovo dopad môžeme použiť v inom význame – fyzický dopad lopty, skaly atď. Ale pokiaľ hovoríme o dôsledku a pôsobení predošlých udalostí a rozhodnutí na ďalšie dianie, je spisovné použiť napríklad slovo dosah či vplyv.

Príklady:

Ich vtedajšie rozhodnutie malo dosah na každého z nás, ktorí tu sedíme.

Som nervózny, pretože výsledok tohto testu bude mať vplyv na môj výber vysokej školy.

Rate this post
Send this to a friend