Dotaz × otázka

Poznáte také porekadlo? Kto sa veľa pýta, veľa sa dozvie. To je bezpochyby pravda, nik totiž učený z neba nespadol.

Čo to však kladieme, otázku či dotaz? Zapamätajme si, že keď má naša veta na konci otáznik, položíme otázku. Slovo vzniklo zo staršieho otázať sa, čo je odvodenina od tázať sa, pravdepodobne prebratého z českého tázati se. Odtiaľ aj pochádza výraz dotaz, ktorý však v modernej slovenčine spisovný nie je.

V prípade nejasností vždy kladieme otázku, nie dotaz.

Príklady:

Ohľadom tohto učiva mám ešte niekoľko otázok.

Na konci diskusie padlo množstvo otázok.

Na veľa otázok o vesmíre stále nepoznáme odpoveď.

Rate this post
Send this to a friend