Dres × drez

Tak pozor. Obidve slová sú správne, ak sú použité vo svojom význame.

Dres je športový úbor, drez je misovitá nádoba pod vodovodným kohútikom na odtekanie vody. Dres si na seba oblečieme na futbal a ďalšie športy, kým v dreze v kuchyni umývame riad.

Preto sa pokúste nemýliť si tieto dva predmety a ich písanie.

Pomôcka:

Ideme športovať, dáme si dres – super! (písmenko „s“)

Ideme umývať riad, je plný drez – zase?! (písmenko „z“)

Príklady:

Všetci chlapci si obliekli dresy a vybehli na trávnik.

Odložte všetok použitý riad do drezu.

Rate this post
Send this to a friend