Družstvo × drušstvo

Pravopisne správny je len variant družstvo. Ide o podstatné meno hromadné a vzniklo tak, že k základovému slovu druh bola pripojená prípona -stvo. Tá je súčasťou viacerých ďalších podstatných mien, napr. učiteľstvo. Navyše došlo k hláskovej zmene z hlásky h (druh) na ž (družstvo) v základe slova.

Toto hromadné meno označuje nejakú skupinu, združenie ľudí, oddiel. Často sa s ním stretneme predovšetkým v súvislosti so športom.

„Drušstvo“ síce môžeme vďaka spodobovaniu počuť, ale určite nie napísať – takéto slovo neexistuje.

Príklady:

V dievčenskom volejbalovom družstve sú tento rok aj dve prváčky.

V našom paneláku každý rok zasadá bytové družstvo a rieši spoločné záležitosti.

Každá škola by mala mať svoje športové družstvo.

 

Rate this post
Send this to a friend