Dva × dve

Pre niekoho nepochopiteľná chyba, pre iných bežné spojenie: dva pivá, dva miesta, dve stoly, dve domy.

Často sa stretávame s nesprávnym rozlišovaním týchto dvoch tvarov, resp. ich koncoviek. Táto chyba je charakteristická predovšetkým pre Slovákov pochádzajúcich z východných regiónov našej krajiny, kde sa pod vplyvom nárečí udomácnilo nesprávne skloňovanie tejto číslovky.

Ako je to teda správne?

Základným tvarom číslovky je „dva“, a ten nám ostáva pri mužskom neživotnom rode:

  • dva stoly
  • dva domy
  • dva rady

Pri životnom mužskom rode, samozrejme, používame tvar „dvaja“:

  • dvaja vojaci
  • dvaja chlapci

Pri ženskom a strednom rode je správne stvar „dve“:

  • dve ženy
  • dve pivá
  • dve miesta

Príklady:

Položil pred ne dva plné poháre a mlčky odišiel.

Obidva stoly pri okne boli obsadené.

Električková trať spája dve susedné mestá.

Ostáva nám prejsť cez dve ulice a sme na mieste.

5/5 - (3 hlasů)
Send this to a friend