Dvakrát × dva krát

Vyjadrenie počtu opakovaní s príponou -krát píšeme vždy spolu. Správnou verziou je dvakrát (jedenkrát, päťkrát, dvadsaťkrát). Ak používame číslicu, použijeme spojovník: 1-krát, 2-krát, 5-krát.

Iným prípadom je použitie výrazu „raz“. V tomto prípade ide o samostatné slovo, slová píšeme oddelene a pri vyjadrení počtu číslicou nepoužívame spojovník: jeden raz, dva razy, päť ráz (1 raz, 2 razy, 5 ráz).

Hovoril som mu to minimálne dvakrát.
Celý postup opakujeme päťkrát.
Tri razy hlasno zaklopal.
Úspešnosť narástla takmer 6-krát.

Rovnaké princípy platia pre radové číslovky (tretíkrát – tretí raz).

Prvýkrát uvidela more.
Vyšlo im to až na štvrtý raz.

5/5 - (2 hlasů)
Send this to a friend